Eğitmen

Doç. Dr. Umut Yeniocak
Uzmanlık
  • Sözleşmeler Hukuku
  • Borçlar Hukuku
  • Borçlar Kanunu
  • Ticaret Kanunu
  • Temel Hukuk

Doç. Dr. Umut Yeniocak
Lawyer & Legal Consultant

Özgeçmiş

2002 yılında Marmara Üni. Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üni. Sos. Bil. Ens. Ekonomi Hukuku Bölümü’ndeki yüksek lisans öğrenimini, 2008 yılında tamamladı. Aynı yıl, İstanbul Üni. Sos. Bil. Ens. Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimine başladı. 

“Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi” (Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı) konulu doktora tezi çalışmasıyla, 2013 yılında hukuk doktoru unvanını kazandı.2009 yılından bu yana, İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi’nde, öğretim görevlisi ve stajyer avukatların çalışmalarını değerlendiren kurulda jüri üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Yeniocak, şirket yöneticilerine ve avukatlara yönelik olarak, özel hukuk seminerleri vermektedir.Ülkenin her bölgesinde gerçekleştirilen çok sayıda seminerde, binlerce avukata ve şirket yöneticisine eğitim vermiştir. Bilirkişilik ve hukuki danışmanlık yapan Dr. Yeniocak, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde borçlar hukuku dersleri vermektedir. Aynı zamanda Köln Üniversitesinde misafir öğretim görevlisi olarak yer almaktadır. 
 

Yayımlanmış dört kitabı bulunmaktadır:

 
  • Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Rehberi – 2014
  • Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi - 2013 
  • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler - 2011 
  • Anonim ve Limitet Şirket Hisselerinin Haczi - 2009     

 

Ayrıca, çeşitli hukuk dergilerinde ve internet sitelerinde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

2011 yılında başladığı Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi'ndeki görevine hâlen devam etmektedir. 2009 yılından bu yana, İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi’nde, Borçlar Hukuku Bölümü Öğretim Görevlisi ve stajyer avukatların çalışmalarını değerlendiren kurulda jüri üyesi olarak görev yapmaktadır. Bu Merkez’de, özellikle sözleşme hukuku alanında dersler vermektedir.