Eğitmen

Prof. Dr. Kaya Özkuş
Uzmanlık

- Anatomi

- Limbik Sistem

- Stres Yönetimi

- Öfke Kontrolü

- Duygu Kontrolü

 

Prof. Dr. Kaya Özkuş
Anatomi Uzmanı

Özgeçmiş

Prof. Dr. Kaya Özkuş / Anatomi Uzmanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi

Akupunktur Uygulama & Araştırma Birimi Eğitim Koordinatörü & Eğitmen

1963      İstanbul'da Doğdu.

1975      Giresun Gazi Paşa İlkokulu’ndan mezun oldu. 

1980      Haydarpaşa Lisesi’nde orta öğrenimini tamamladı.

1986      Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde eğitim görerek)mezun oldu.

1989      Anatomi uzmanı oldu.

1991      Anatomi Yardımcı Doçent oldu.

1992      Anatomi Doçenti oldu.

1992      Akupunktur uygulama sertifikası aldı.

1998      Anatomi profesörü oldu.

2002      İ.Ü Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'da, Türkiyede ilk üniversite senatosu onayı ile kurulan Akupunktur Uygulama ve Araştırma Birimi kuruluşunda görev aldı.

2005      Sağlık Bakanlığı izni ile İ.Ü. CTF Akupunktur Uygulama&Araştırma Birimi’nde organize edilen akupunktur eğitiminde eğitim koordinatörü ve eğitmen olarak görev yaptı.

2008       Uluslararası Katılımlı V. Ulusal Akupunktur  Kongresi'nin başkanlığını  yaptı.
 

Prof. Dr. Kaya Özkuş halen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'nda Nöroanatomi dersleri vermenin yanı sıra muayenehanesinde stres nedeni ile oluşan organ fonksiyon bozukluğuna bağlı hastalıkların akupunktur ile tedavisi üzerinde  çalışmaktadır.

Daha önce bir çok kongre, seminer, konferansta konuşmacı ve eğitmen olarak görev yapmış olan Prof. Dr. Kaya Özkuş, Business Management Institute işbirliğinde, İş dünyasında Stres Yönetimi, Öfke ve Duyguların Kontrolü gibi başlıklardaki bilgisini ve tecrübesini kurumsal eğitim ve konferanslarda paylaşmaktadır.