Eğitmen

Prof. Dr. Nuran Cömert
Uzmanlık
 • Finansal Muhasebe
 • İç Denetim
 • İç Kontrol
 • Bağımsız Denetim
 • UFRS / TFRS
 • Finansal Tablolar
 • Muhasebe Sistemleri

Prof. Dr. Nuran Cömert
Finance & Accounting & Audit Expert

Özgeçmiş

Prof. Dr. Nuran Cömert;
Marmara Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi, Yeminli Mali Müşavir, Profesör Doktor.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora yaptı. 1987 yılında Bath Üniversitesi'nde 1 yıl süreyle araştırmacı olarak bulundu. 1996 yılında doçent, 2002'de profesör unvanı aldı.

Repo ve Ters Repo İşlemleri Muhasebesi, Esaslar ve Uygulama, Büyük Mağazalarda Stok Muhasebesi, Barkod Destekli Sürekli Envanter Yöntemi, Genel Muhasebe gibi kitapları olan Prof. Dr. Cömert Doyrangöl'ün çeşitli mesleki ve bilimsel dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunuyor.

Halen Marmara Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında Finansal Muhasebe, Sermaye Piyasası Denetim Uygulamaları, İç Denetim, UFRS, Aracı Kurumların Muhasebe Sistemleri ve Organizasyonu gibi dersler veren Doyrangöl, Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı başkan yardımcılığı ve Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi'nin editörlüğü dışında çeşitli mesleki dergilerde bilim kurulu üyeliği ve akademik danışmanlık vermeye devam ediyor.

Mesleki üyelikleri

 • İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası (İstanbul YMMO)
 • Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE)
 • TİDE Danışma Kurulu ve Akademik Kurulu
 • USİUD
 • Uluslararası Transparency Derneği Türkiye Chapterı
 • ACFE