Eğitmen

Prof. Dr. Pelin Güven
Uzmanlık
  • Rekabet Hukuku
  • Birleşme & Devralma
  • Devletler Özel Hukuku
  • Avrupa Birliği Hukuku

Prof. Dr. Pelin Güven
Law & Legal Instructor

Özgeçmiş

Prof. Dr. Pelin Güven - Kocaeli Üniversitesi - Hukuk Fakültesi Dekanı

Eğitim Bilgileri

Doktora Tez:
 Türk Rekabet Hukuku ve Avrupa Birliği Rekabet Hukukunda Birleşme ve Devralmaların Denetlenmesi
Danışman: Prof. Dr. Şener Akyol
Alan: Özel Hukuk 
Üniversite: İstanbul Üniversitesi 
Tarih: 1996 - 2001


Yüksek Lisans Tez: Kooperatiflerde Ortakların Hakları ve Borçları
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Somer
Alan: Özel Hukuk
Üniversite: Marmara Üniversitesi
Tarih: 1991 - 1993

Lisans : Hukuk
Üniversite: Marmara Üniversitesi
Tarih: 1985 - 1989


Akademik Görevler

1 ) 2013-2014, Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi , Hukuk Fakültesi, Hukuk, Milletlerarası Özel Hukuk

2 ) 2008-2013, Doç. Dr., Kocaeli, Hukuk Fakültesi, Hukuk, Devletler Özel Hukuku

3 ) 2002-2008, Yard. Doç. Dr, Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, , Devletler Özel Hukuku

 

Araştırma Alanları

1) Rekabet Hukuku - Devletler Özel Hukuku

2) Birleşme & Devralma

3) Avrupa Birliği Hukuku