Eğitmen

Prof. Dr. Tanıl Kılınç
Uzmanlık
  • Liderlik
  • Değişim Yönetimi
  • Çatışma Yönetimi
  • İletişim Becerileri
  • Yönetim Becerileri

Prof. Dr. Tanıl Kılınç
Management Consultant

Özgeçmiş

1959 İstanbul’da doğan Prof. Dr. Tanıl KILINÇ, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 1981 yılında aynı fakültenin Davranış Bilimleri Kürsüsüne asistan olarak giriş yapmıştır, 1996 yılında “Takım Kurma ve Geliştirme” tezi ile “İşletme Doktoru”, 1989 yılında Doçent, 1997 yılında ise Profesör unvanını almıştır. 1994 yılında misafir öğretim üyesi olarak Ball State Üniversitesi (ABD’de) incelemelerde bulunmuştur.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Davranış Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda görev yapmakta olan Dr. KILINÇ, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında “Örgüt Geliştirme”, “Takım Kurma ve Geliştirme”, “Örgütsel Davranış”, “İnsan İlişkileri”, “Davranış Bilimleri”, “İletişim”, “Takım Çalışması” ve “Davranış Bilimleri” derslerini vermiş; keza İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nün (İİE) değişik programlarında da konusu ile ilgili dersleri yürütmüştür. Dr. KILINÇ 2008 yılında İstanbul Üniversitesi’nden emekli olmuştur.
 

"Örgüt Geliştirme”, “Takım Geliştirme”, “Liderlik Durumsallık ve Ötesi”, “Örgütsel Çatışmaların Yönetimi”, “Toplantı Yönetimi”, “Değişim ve Değişim Yönetimi”, “Performans Yönetimi” konularında çok sayıda makalesi olan Dr. KILINÇ kurumsallaşma konusunda Turizm(Otelcilik),   Sağlık(Hastaneler) ve Eğitim(Özel Okul İşletmeleri) sektörlerinde araştırmalar yapmıştır. Dr. KILINÇ’ın kürsü arkadaşları ile ortak yazdıkları “Sosyal Psikoloji” isimli bir de kitabı bulunmaktadır.