Lojistik, Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi (EU)